top of page
1962 026.jpg

GESCHIEDENIS VAN MUZIEKVERENIGING 'ST. JAN'

Na een oproeping in het Boxmeers Weekblad wordt op 20 november 1912 in vergadering besloten tot de oprichting van fanfare 'St. Jan'.

Aanleiding voor deze oproeping was dat bij kerkelijke festiviteiten en onder andere gouden bruiloften steeds een beroep moest worden gedaan op de fanfare van het Millse patronaat. Dit was een tiental Wanroijse mannen onderhand een doorn in het oog en zo werd tot deze oproeping in het Boxmeers Weekblad overgegaan. De toenmalige pastoor Jan Glaudemans meende echter dat het een kerkelijke fanfare moest worden. Zeker toen het kerkbestuur de toezegging deed om de aanschaf van zestien nieuwe instrumenten ter waarde van fl. 482,36 (guldens ja) te betalen, was de kogel vlug door de ‘kerk’ en werd de fanfare naar de pastoor genoemd, namelijk ‘St. Jan’.
Dit is in vogelvlucht de ontstaansreden en naamgeving van toen nog fanfare ‘St. Jan’. In de loop der jaren kwam er een drumband bij. Ook is door de komst van klarinetten de fanfare veranderd in een harmonie. Op dit moment is alles ondergebracht in Muziekvereniging ‘St. Jan’.


In de afgelopen honderd jaar is de vereniging duizenden malen naar buiten getreden. Zij was present bij festivals en concoursen (met wisselend succes). Maar vooral was zij aanwezig bij tal van feesten die werden gehouden in Wanroij en Landhorst. Vanuit de toenmalige fanfare is ook feestorkest ‘De Dors(t)knuppels’ ontstaan. Dit orkest is later veranderd in hofkapel ‘De Bergen Echo’s’.
Indirect is vanuit de fanfare ook de toneelvereniging ontstaan. Dit kwam doordat er jaarlijks revueavonden werden gehouden (voor mannen en vrouwen op verschillende avonden). Hierbij moesten de muzikanten ook als toneelspeler hun kunsten vertonen. Hieruit is na verloop van tijd de Wanroijse toneelvereniging ontstaan. Uit bovenstaande valt af te leiden dat de muziekvereniging niet meer viel en valt weg te denken uit de Wanroijse gemeenschap.


Het spreekt voor zich dat er in de afgelopen honderd jaar vele hoogtepunten zijn geweest. Niet onvermeld mag blijven dat er ook enkele dieptepunten waren. Een zwarte dag in de geschiedenis was het zware auto-ongeluk in het najaar van 1994, waarbij een tiental leden van de harmonie betrokken waren. Het mag welhaast een wonder heten dat er niemand ernstige gevolgen aan heeft overgehouden.

Een andere zwarte periode was eind 1976, begin 1977. Op een gegeven moment zijn er zelfs gedurende een aantal weken geen repetities geweest. Aanleiding hiertoe was onenigheid over de kwaliteit van de harmonie en de mogelijke oorzaken daarvan. Om uit deze impasse te komen is er een ‘commissie van goede diensten’ gevormd om de harmonie, de opleiding en de bestuursstructuur weer op de rails te krijgen. Ook gaven zij de aanzet tot de oprichting van de fanclub. Tot op de dag van vandaag plukt de muziekvereniging hier nog steeds de vruchten van.


Onderstaande foto’s en teksten zijn een selectie uit het jubileumboek '100 jaar Muziekvereniging St. Jan Wanroij' en geven een min of meer chronologisch beeld van de historie van onze vereniging.

Geschiedenis: Geschiedenis
Geschiedenis: Pro Gallery
Boek.jpg

JUBILEUMBOEK 100 JAAR ST. JAN

Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 2012 is een fotoboek samengesteld met daarin meer dan 200 foto's uit de rijke historie van de vereniging. Het fotoboek is voor € 7,50 verkrijgbaar bij het secretariaat.

Geschiedenis: Over
bottom of page